Ringleken 1, Örsvängen 1, Sundbyberg

Nedan hittar du som är hyresgäst i fastigheten på Ringleken 1, Örsvängen 1 i Sundbyberg våra kontaktpersoner för frågor om  hyresbetalning.

Frågor angående hyresbetalning

Bild på Åsa Cheung

Åsa Cheung

Tel: 072-7078027

E-post

Felanmälan/kontakta ditt fastighetsteam