För hyresgäster

Behöver du få service utförd, vill göra en felanmälan, eller komma i kontakt med någon ur vårt fastighetsteam, så hittar du de kontaktuppgifter som gäller för din fastighet genom att fylla i adressen i formuläret här intill.

I fastigheternas trapphus och hissar finns även anslaget aktuella telefonnummer för akut felavhjälpning under kvällar och helger, samt övriga kontaktuppgifter som är specifika för varje fastighet.

Vi på Nordic PM förvaltar fastigheter på ett flertal orter. Vi agerar som fastighetsägarens representant och vill att du som är hyresgäst ska känna att vi är en aktiv och tillgänglig samarbetspartner med hög servicenivå. Vi finns där för att hjälpa er att trivas med era lokaler, och det ska därför alltid vara enkelt att komma i kontakt med oss.

 

 

 

Felanmälan/kontakta ditt fastighetsteam