Kunder

Ett urval av Nordic PM:s kunder sedan starten

 

Hemfosa Fastigheter

Huvudansvar för förvaltning, uthyrning och förädling av Hemfosas fastigheter i Stockholmsregionen, omfattande över 500 000 kvm, inklusive Uppsala och Södertälje.

 

Offentliga Hus

Ansvar för teknisk förvaltning av Offentliga Hus fastigheter i södra och mellersta Sverige.

 

NREP

Ansvar för den tekniska förvaltningen av NREP:s samlade svenska fastighetsbestånd.

 

Veidekke

Huvudansvar för förvaltning och uthyrning av Veidekkes projektfastigheter i Stockholmsregionen.

 

Grosvenor

Uthyrning av butiks- och restauranglokaler – Haninge Centrum, Väsby Centrum, Bålsta Centrum och Burlöv Center i Malmö.

 

Commerz Real

Ansvar för fastighetsförvaltning och teknisk förvaltning av Commerzbanks fastighetsbestånd i Stockholm.

 

Estancia Logistik AB

Ansvar för såväl förvaltning och teknisk förvaltning som uthyrning av Estancia Logistiks fastighetsbestånd i Sverige.

 

Iron Gate Properties

Ansvar för förvaltning av lager- och logistikfastighet om ca 55 000 kvm i Västerås.

 

Hemsö

Ansvar för fastighetsdriften för 19 av Hemsös fastigheter för vård, skolor och omsorg i södra Stockholmsområdet.

 

Nordika Fastigheter

Uthyrningsuppdrag för kontorslokaler i Kista & Akalla, samt lagerlokaler i Enköping.

 

The Carlyle Group

Ansvar för förvaltning, uthyrning och förädling av Carlyles fastigheter i Västerås och Stockholm, med bl a Globenområdet.

 

Areim

Uthyrning av kontorslokaler i Areims nybyggda kontorsfastighet Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad.

 

Fastighetsägarna Stockholm

Uthyrningsuppdrag avseende de vakanta kontorslokalerna i Fastighetsägarna Stockholms fastighet, Fastighetsägarnas Hus, på Alströmergatan 14 i Stockholm.