För mer information

Intresseanmälan


Blockvägen 1

  • 2900-20K kvm
Flexibel och brandklassad logistikanläggning i Flen, med ytor från 2 900 kvm till ca 20 000 kvm Denna mycket välfungerande och välhållna logistikanläggning ligger i Talja Norra Industriområde i Flen och är uppförd med avseende på säker lagerhållning och distribution av brandfarligt gods. Fastigheten är därmed helsprinklad och håller en hög brandskyddsklass. Ytorna i anläggningen går att dela upp, från ca 2 900 kvm och uppåt, och vid behov finns även goda möjligheter till ytterligare expansion genom tillbyggnad.

Den tidigare hyresgästen, Statoil, använde anläggningen för av distribution av smörjmedel till företagets försäljningsställen, och de var verksamma här sedan uppförandet 1980. De hade en frekvens om 10 lastbilar/dag för ankommande gods och 13 lastbilar/dag för utgående leveranser, till bl.a. Sverige, Norge, Danmark och Baltikum. Totalt hanterades 170 ton leveranser/dygn.

Här finns möjlighet för ny hyresgäst att hyra eller köpa kvarvarande inventarier, som tryckluft, pallställage, maxipackerställage inkl. 7 robotar, 12 Paternosterverk, helautomatisk platsmaskin, 54 truckar, samt sprinkler, brandlarm och fibernät. Det finns även goda möjligheter att återanställa personal med lång erfarenhet av anläggningen och verksamheten.

Detta är ett utmärkt tillfälle att tillträda lager- och logistikytor mellan 2 900 - 20 000 kvm i ett mycket bra läge, med ett flertal närliggande centralorter i regionen och endast ca 9 mil från Stockholm. Fastigheten har även perfekt skyltläge mot väg 55.

Planlösning

Lagerytorna är delbara, från en minsta yta om ca 2 900 kvm (B-hallen) och uppåt, till sammanlagt 20 000 kvm. Ytorna är fördelade över:
- Varmlager: 2 700 kvm, med 11 m i takhöjd.
- Varmlager: 10 500 kvm, med 7 m i takhöjd.
- Kallager: 3 200 kvm, med 3,5- 5 m i takhöjd, fördelat på 7 olika huskroppar.
- Kontor - 1 700 kvm, inkl. gemensamhetsytor med bl.a. stort konferensrum, stort matrum/pentry, separata omklädningsrum, dusch, bastu och WC samt flera mindre kontorsrum i lagerdelarna.
- Övrigt: 1 900 kvm, inkl. fullt utrustat gym, serviceverkstad, truckförvaringsrum/laddning, returhantering, m.m.
- Ställageplatser: f.n. 13 300 st.
- Lastportar: 11 st.

Fastigheten

Kommun Flen
Ort Flen
Område Flen
Gatuadress Blockvägen 1
Kommunikationer Bil: Kommunikationsplattformen för Talja Norra industriområde i Flen är mycket god, med riksväg 55 "precis utanför dörren", de anslutande riksvägarna 53, 57 & 221, samt i förlängningen även E4 & E20.

Buss: Ett flertal av Sörmlandstrafikens busslinjer har hållplatser i närheten av fastigheten:
- Linje 415 (Flen - Mellösa - Hälleforsnäs)
- Linje 430 (Flen - Malmköping)
- Linje 700 (Vingåker - Katrineholm - Flen - Malmköping - Eskilstuna)

Tåg: Flens tågstation trafikeras av SJ med täta avgångar och en resa med SJ:s regionaltåg till Stockholm tar endast en timme.
Parkering P-platser för hyresgäster och besöksparkering finns att tillgå i direkt anslutning till fastigheten. På den stora gårdsplanen finns gott om uppställningsplatser för lastbilar och gods.
Service I närområdet finns ett flertal yrkesbutiker inom bl.a. bygg- och anläggning, yrkeskläder, fordonsindustrin, ett flertal lunchrestauranger samt bensinstation. Från fastigheten är det inte mer än ett par kilometer till centrala Flen, med all tänkbar service.
Omgivning Flen ligger strategiskt placerat i Mälarregionen mitt i Södermanland, drygt 3 mil från såväl E4 som E20, och med orter som Arboga, Eskilstuna, Katrineholm, Norrköping, Nyköping, Strängnäs och Södertälje inom en radie av 60 km.

Talja Norra industriområde ligger i utkanten av Flen, precis vid riksväg 55. Området präglas av företagande i form av industri, samt lager/logistik med bl.a. DHL, DTS Frakt, GB Glace och ett flertal företag inom byggbranschen.
Allmänt Fastigheten uppfördes 1980 och har kompletterats och uppgraderats under åren, senast 2012 då delar av kontoren renoverades. Den lämpar särskilt bra för hantering av brandfarligt gods och är i mycket bra skick avseende ytskikt, golv, teknik mm. Lagerytorna är f.n. utrustade med pallställage med plats för 13 300 pallplatser, 54 st truckar, 7 st lagerrobotar, 12 st Paternosterverk m.m.

Totalytan är 20 000 kvm, fördelade på 13 200 kvm varmlager, 3 200 kvm kallager, 1 700 kvm kontor och gemensamhetsytor, samt 1 900 kvm övrig yta. Dessutom finns stora ranger-, uppställnings- och p-ytor utomhus.
Vägbeskrivning Från Stockholm/Södertälje tar man E20 söderut till Trafikplats Biskopskvarn utanför Strängnäs, där man tar av på riksväg 55 söderut. Efter ca 40 km ligger sedan fastigheten precis intill väg 55.

Från Norrköping följer man riksväg 55 norrut, via Katrineholm, till Flen och fastigheten som ligger precis intill vägen i Talja Norra industriområde.

Från Eskilstuna följer man riksväg 53 söderut till Malmköping där man tar in på väg 55 som efter ca 10 km leder till Talja Norra industriområde och fastigheten.

För mer information

Intresseanmälan