För mer information

Intresseanmälan


Fryksdalsbacken 1

  • 187-432 kvm
Flexibla kontors-, konferens eller utbildningslokaler i Larsboda i Farsta uthyres med "rivningskontrakt" Ytorna i denna annons fördelar sig över två intilliggande lokaler om ca 187 kvm och ca 237 kvm, vilka går att hyra var för sig eller tillsammans som en sammanhängande lokal om ca 432 kvm.

De båda lokalerna består till övervägande delar av varsin större öppen yta, som båda är försedda med varsitt intilliggande pentry och pausyta, samt ett flertal WC:n. Den större lokalen har även tre avdelade kontorsrum, samt ett par förrådsrum. Den mindre lokalen fördelar sig över två våningsplan, där en spiraltrappa leder upp till en mindre yta med bl.a. två WC och ytterligare ett förrådsrum.

De olika ytorna i båda lokalerna är överlag i gott skick, med ljusa ytskikt och gott om ljussläpp från de många fönstren. Genom sin utformning medger lokalerna flera olika användningsområden utöver kontorsverksamhet och skulle t.ex. kunna fungera som samlings- eller föreningslokaler.

Detta är ett utmärkt tillfälle att hyra billiga lokaler, då det planeras för utveckling av fastigheten genom att bygga om lokalerna till bostäder. Lokalerna hyrs därför ut med rivningskontrakt fram till som längst 2020-12-31. Det är även möjligt att hyra till ytterligare kontorsytor och lagerytor i olika storlekar i fastigheten.

Planlösning

Denna lokal utgörs av två intilliggande kontors- och konferensytor på våningsplan 3 (BV) och 4 i fastigheten, vilka går att hyra var för sig eller tillsammans.

Den ena lokalen, om ca 187 kvm består av en stor öppen yta om ca 141 kvm med en spiraltrappa upp till en mindre yta om ca 46 kvm. På nedervåningen finns ett rum med pentry och pausyta, samt två WC. På övervåningen finns ytterligare två WC, samt ett mindre förrådsrum.

Den andra lokalen, om ca 237 kvm, utgörs dels av en större öppen yta med två förrådsrum samt ett WC, samt en intilliggande yta med pentry och pausyta, tre kontorsrum, samt ett förråd och ytterligare ett WC.

Fastigheten

Kommun Stockholm
Ort Stockholm
Område Farsta
Gatuadress Fryksdalsbacken 1
Kommunikationer Fastigheten är lättillgänglig oavsett om du färdas med bil eller med allmänna kommunikationer:

Bil: Fastigheten ligger i nära anslutning till bl.a. Nynäsvägen (väg 73) och Magelungsvägen (väg 271). Kommunikationsplattformen kommer på sikt att förbättras ytterligare, då Stockholms stad skapar nya tillfartsvägar från Nynäsvägen och Farsta Centrum i samband med etableringen av Larsboda livsmedelscentrum i området.

Buss: Precis utanför fastigheten finns hållplats för linje 830 som går med täta avgångar mellan Farsta Centrum och Handenterminalen, linje 831 (Farsta C - Trångsund - Skogås - Länna), samt linje 184, mellan Farsta Centrum och Larsboda. I närheten finns även hållplats för linje 828 (Farsta C - Stortorp - Trångsund - Skogås - Drevviksstrand).

Spårbunden trafik: Inom drygt 5 minuters promenadavstånd når man både pendeltåg och tunnelbana. Pendeltågsstationen Farsta Strand ligger bara ca 700 m bort och tunnelbanestationen med samma namn finns på ca 800 m avstånd. Här finns även hållplats för ytterligare ett tiotal busslinjer.
Parkering I fastigheten finns såväl garageplatser som p-platser utomhus att hyra
Service I Larsboda finns i dagsläget tre lunchrestauranger, med god variation i sitt utbud. På sikt kommer det högst troligt att öppna ännu fler restauranger, i samband med etableringen av det planerade Larsboda livsmedelscentrum intill fastigheten.

Farsta Centrum, med bl.a. 150 butiker och drygt 25 restauranger/caféer, ligger endast några minuters bilväg bort och är en mycket väletablerad handels- och mötesplats med ett mycket brett utbud av såväl handel och restauranger som övrig service.
Omgivning Larsboda i Farsta är ett utpräglat företags- och industriområde som ligger mycket strategiskt placerat genom sitt gynnsamma läge mellan de stora trafiklederna Nynäsvägen och Magelungsvägen. Larsboda ligger även mellan Farsta Centrum och Trångsund, samt mellan sjöarna Drevviken och Magelungen.

I området planeras uppförande av Larsboda livsmedelscentrum, som kommer att bli ett nytt livsmedelsområde för ett tjugotal företag som lämnar Slakthusområdet, med inflyttning runt årsskiftet 2020/2021. Projektet kommer att attrahera ytterligare företag och branscher att etablera sig i området, och nya trafik- och logistiklösningar kommer att skapas med bl.a. ny väg från befintlig avfart i Farsta, samt ny anslutningsväg från Nynäsvägen till Perstorpsvägen.

Det finns även ett flertal pågående planprocesser för bostadsbyggande i de närliggande områdena väster och norr om Larsboda, som t.ex. projektet "Telestaden" där det planeras för byggande av 3 000 bostäder i och kring Telias gamla lokaler.
Vägbeskrivning Från Stockholm kör man Nynäsvägen (väg 73) söderut till avfart Larsboda och följer Ågesta Broväg söderut till första rondellen, där man tar av till Mårbackagatan som man följer cirka 500 meter till fastigheten, som är belägen med adress Fryksdalsbacken 1-3 och Mårbackagatan 19-23.

Kommer man söderifrån på Nynäsvägen svänger man in på Magelungssvägen (väg 271) vid avfarten märkt Älvsjö/Farsta. Efter några hundra meter, vid trafikplats Trångsund, tar man av vid avfart märkt Sköndal/Stortorp till Perstorpsvägen (väg 607) som efter ytterligare ett hundratal meter leder till Fryksdalsbacken.

För mer information

Intresseanmälan