För mer information

Intresseanmälan


Fryksdalsbacken 3

  • 397 kvm
Billig och rymlig kontorslokal i Larsboda i Farsta uthyres med "rivningskontrakt" Denna lokal är i gott skick med ljusa ytskikt och gott om ljussläpp då den är genomgående och har fönster i två väderstreck. Ytorna, som består av en blandning av öppna ytor och mindre kontors- och samtalsrum, är till stora delar avdelade genom glaspartier, som tar tillvara och sprider dagsljuset även till de inre delarna av lokalerna.

Fönstren som vetter mot husets gatsida är samtliga försedda med galler, och här finns även en tredje dörr, främst avsedd för utrymning. Fönstren mot fastighetens innergård ligger två våningar upp, då huset är byggt i souterräng.

Invid lokalens två entréer finns en välkomnande öppen yta med en bevarad receptionsdisk från den förre hyresgästen. Invid denna finns även tre WC, varav en HWC, samt en städskrubb.

De flesta golvytorna är belagda med vackert stengolv, förutom en större öppen kontorsyta som är försedd med en fräsch stavparkett, samt ett par mindre kontorsrum som har linoleummatta.

Detta är ett utmärkt tillfälle att hyra billiga kontorslokaler, då det planeras för att på sikt utveckla fastigheten genom att bygga om lokalerna till bostäder. Lokalerna hyrs därför ut med rivningskontrakt fram till som längst 2020-12-31. Det är även möjligt att hyra till ytterligare kontorsytor och lagerytor i olika storlekar i fastigheten.

Planlösning

Lokalen ligger på våningsplan 3 (markplan) i fastigheten och består av en blandning av stora öppna kontorsytor i olika storlekar, i kombination med några mindre kontors- och samtalsrum. Vid lokalens ena entré finns en yta med en befintlig receptionsdisk, samt en WC-grupp med tre WC och städskrubb.

Den bifogade planritningen visar lokalytornas totala omfattning, markerad med grön färg. Den befintliga rumsindelningen illustreras ej på ritningen, men framgår till stora delar av bilderna i annonsen.

Fastigheten

Kommun Stockholm
Ort Stockholm
Område Farsta
Gatuadress Fryksdalsbacken 3
Kommunikationer Fastigheten är lättillgänglig oavsett om du färdas med bil eller med allmänna kommunikationer:

Bil: Fastigheten ligger i nära anslutning till bl.a. Nynäsvägen (väg 73) och Magelungsvägen (väg 271). Kommunikationsplattformen kommer på sikt att förbättras ytterligare, då Stockholms stad skapar nya tillfartsvägar från Nynäsvägen och Farsta Centrum i samband med etableringen av Larsboda livsmedelscentrum i området.

Buss: Precis utanför fastigheten finns hållplats för linje 830 som går med täta avgångar mellan Farsta Centrum och Handenterminalen, linje 831 (Farsta C - Trångsund - Skogås - Länna), samt linje 184, mellan Farsta Centrum och Larsboda. I närheten finns även hållplats för linje 828 (Farsta C - Stortorp - Trångsund - Skogås - Drevviksstrand).

Spårbunden trafik: Inom drygt 5 minuters promenadavstånd når man både pendeltåg och tunnelbana. Pendeltågsstationen Farsta Strand ligger bara ca 700 m bort och tunnelbanestationen med samma namn finns på ca 800 m avstånd. Här finns även hållplats för ytterligare ett tiotal busslinjer.
Parkering I fastigheten finns såväl garageplatser som p-platser utomhus att hyra
Service I Larsboda finns i dagsläget tre lunchrestauranger, med god variation i sitt utbud. På sikt kommer det högst troligt att öppna ännu fler restauranger, i samband med etableringen av det planerade Larsboda livsmedelscentrum intill fastigheten.

Farsta Centrum, med bl.a. 150 butiker och drygt 25 restauranger/caféer, ligger endast några minuters bilväg bort och är en mycket väletablerad handels- och mötesplats med ett mycket brett utbud av såväl handel och restauranger som övrig service.
Omgivning Larsboda i Farsta är ett utpräglat företags- och industriområde som ligger mycket strategiskt placerat genom sitt gynnsamma läge mellan de stora trafiklederna Nynäsvägen och Magelungsvägen. Larsboda ligger även mellan Farsta Centrum och Trångsund, samt mellan sjöarna Drevviken och Magelungen.

I området planeras uppförande av Larsboda livsmedelscentrum, som kommer att bli ett nytt livsmedelsområde för ett tjugotal företag som lämnar Slakthusområdet, med inflyttning runt årsskiftet 2020/2021. Projektet kommer att attrahera ytterligare företag och branscher att etablera sig i området, och nya trafik- och logistiklösningar kommer att skapas med bl.a. ny väg från befintlig avfart i Farsta, samt ny anslutningsväg från Nynäsvägen till Perstorpsvägen.

Det finns även ett flertal pågående planprocesser för bostadsbyggande i de närliggande områdena väster och norr om Larsboda, som t.ex. projektet "Telestaden" där det planeras för byggande av 3 000 bostäder i och kring Telias gamla lokaler.
Vägbeskrivning Från Stockholm kör man Nynäsvägen (väg 73) söderut till avfart Larsboda och följer Ågesta Broväg söderut till första rondellen, där man tar av till Mårbackagatan som man följer cirka 500 meter till fastigheten, som är belägen med adress Fryksdalsbacken 1-3 och Mårbackagatan 19-23.

Kommer man söderifrån på Nynäsvägen svänger man in på Magelungssvägen (väg 271) vid avfarten märkt Älvsjö/Farsta. Efter några hundra meter, vid trafikplats Trångsund, tar man av vid avfart märkt Sköndal/Stortorp till Perstorpsvägen (väg 607) som efter ytterligare ett hundratal meter leder till Fryksdalsbacken.

För mer information

Intresseanmälan