Affärsidé & vision

Affärsidé

Nordic PM:s affärsidé bygger på att tillhandahålla kvalificerade och kundanpassade tjänster till våra uppdragsgivare i fastighetsbranschen.

Vision

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de människor som är verksamma i våra uppdragsgivares fastigheter.

Affärsmodell

Vår affärsmodell är enkel. Vi skräddarsyr anpassade lösningar med de tjänster som behövs för varje enskilt uppdrag. Kunderna vet därmed vad de kan förvänta sig och inga extra kostnader tillkommer. Vi erbjuder allt från tillfälliga insatser till långsiktiga helhetslösningar, och inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.

Prova oss gärna – Vi kan såväl ta helhetsansvar för ett fastighetsbestånd, som att gå in och stötta med punktinsatser i en kunds befintliga organisation.

Vi åtar oss gärna kortare uppdrag, där fastighetsägarna kan testa oss för att se vad vi kan göra för dem. Ett mindre pilotprojekt ger utmärkta möjligheter till att se hur vi arbetar, och kan bli en början på ett fruktsamt och långsiktigt samarbete

Senaste nytt

Visa fler nyheter