Kärnvärden

Vi har identifierat fyra kärnvärden som skapar den värdegrund som formar Nordic PM:s verksamhet och det sätt vi gör affärer på.

Professionalitet

Våra medarbetare skall alltid ställa sig frågan: Hur skulle jag göra om jag själv ägde denna fastighet? Vi agerar för att göra det bästa för uppdragsgivaren i varje situation.

Flexibilitet

Det skall vara enkelt att göra affärer med oss. Uppdragen anpassas efter rådande förutsättningar och kunderna väljer givetvis vilka delar de vill ha hjälp med.

Snabbhet

Att alltid vara nåbar, med snabb återkoppling, är av största vikt för oss. Vi vill vara nära våra kunder och snabbt vara på plats när vi behövs, för att leva upp till vårt motto ”Always on Site”.

Nytänkande

Vi är kreativa och har förmåga att hitta såväl okonventionella som fruktsamma lösningar. Vi agerar inte rutinmässigt, utan reflekterar över vilka olika vägar vi kan gå för att uppnå målen.

Senaste nytt

Visa fler nyheter