Lediga tjänster

För närvarande söker vi på Nordic PM nya medarbetare. I takt med att vårt företag och våra uppdrag växer har vi nu behov att rekrytera en fastighetsförvaltare och en drifttekniker/fastighetstekniker. Läs mer om tjänsterna och hur du ansöker nedan.

FASTIGHETSFÖRVALTARE

Ansvarsområden
Fastighetsförvaltaren har det övergripande ansvaret för den förvaltade fastighetens intäkter och kostnader. Fastighetsförvaltaren ska planera, leda, samordna och kvalitetssäkra arbetet. Fastighetsförvaltaren ansvarar för inhämtning av all dokumentation för analys i samband med tillträdet av en ny fastighet. Fastighetsförvaltaren ansvarar även för att ta fram och följa affärsplaner och rutiner.

Förvaltaren är alltid sammankallande till kontinuerliga förvaltningsmöten där hela arbetsgruppen deltar.

Fastighetsförvaltaren har regelbunden kontakt med hyresgästerna och har ansvaret i förhandlingar kring hyresavtal och övriga fastighetsrelaterade frågor. Fastighetsförvaltaren har således det övergripande ekonomiska ansvaret och rapporterar regelbundet uppåt i organisationen.

Arbetsuppgifter

Organisationsansvar
• Styrning/organisering av den dagliga fastighetsförvaltningen, såsom tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll samt den tekniska förvaltningen och administrationen.
• Uppföljning och kvalitetssäkring av arbetet i gruppen och leverans av tjänsten.
• Sammankallande till förvaltningsmöten, minst en gång per månad, med hela arbetsgruppen.

Ekonomi
• Helhetsansvar för fastighetens intäkter och kostnader inkl. ett resultatansvar.
• Framtagande av affärsplaner för respektive fastighet, som godkänns av förvaltningschef och uppdragsgivare.
• Rapportering till förvaltningschef, uppdragsansvarig och uppdragsgivare. Framtagande av exempelvis förvaltarrapport/verksamhetsrapport/kvartalsrapport/affärsplaner.
• Huvudansvarig för prognos- och budgetarbete inkl. underhållsplaner.
• Driftnettoanalyser av verkliga utfall.
• Framtagande av förbättringsåtgärder för utveckling av fastigheterna.
• Hantering av fakturahanteringssystem och ekonomisystem, samt attestering av fakturor.

Uthyrning och förhandling
• Framtagande av strategier för att höja fastighetens intäkter i enlighet med affärsplan.
• Uthyrning till befintliga och nya hyresgäster, inkl. visning, offerering, avtalsförhandling, avtalsskrivning.
• Tillse och ansvara för att hyresavtal sägs upp i tid, enligt överenskommelse med förvaltningschef och uppdragsgivare.
• Omförhandling av befintliga hyreskontrakt, inkl. framtagande av uppsägning, förhandling, avtalsskrivning.
• Hyresgästkontakt.

Projektledning
• Projektleda mindre projekt upp till 1 000 000 kr, eller enligt överenskommelse med uppdragsgivare inkl. framtagande av offerter och projektanmälan, kontakt med arkitekter och entreprenörer, sammankallande till byggmöten och ansvara för projektets ekonomi och resultat. Sammankallande till slutbesiktning och inflyttningsmöte.

Personliga egenskaper
• Att vara proaktiv, ta egna initiativ och känna ansvar mot kund och hyresgäster.
• Att vara uppmärksam och lyhörd på de synpunkter och behov som kommer från hyresgäster, kunder och medarbetare.
• Att vara serviceinriktad, social och trevlig. I alla lägen prioritera återkoppling, tillgänglighet, snabbhet och tydlighet mot kunder och medarbetare.

Ansvar gentemot Nordic PM och medarbetare
• Att representera och agera ansvarfullt enligt företagets värdegrunder.
• Att vara uppmärksam på och vidareförmedla de synpunkter och behov som kommer från hyresgäster, medarbetare m.fl. till rätt person i organisationen alt. närmaste chef.
• Kommunicera, förstå och efterleva företagets policyer och arbetsmetoder, samt vidareförmedla detta till tilldelad personal.

Krav:
Formell utbildning till Fastighetsförvaltare, samt några års arbetslivserfarenhet i rollen.

Din arbetsbeskrivning är under ständig förändring Företagets verksamhet och du själv förändras ständigt, och under din tid i företaget kommer ditt arbetsinnehåll med största sannolikhet att successivt förändras. Innehållet kommer därmed bli ett annat än vad som tagits upp i denna arbetsbeskrivning, som en följd av att din ledning finner andra områden där din kompetens bättre kan tillvaratas och utvecklas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske fortlöpande. Mana HR konsult hjälper oss med denna rekrytering. Vid frågor är ni välkomna att ringa eller mejla Madeleine Eckerwall: jobb@manahr.se, tel: 070-9656570.

 

 

DRIFTTEKNIKER/FASTIGHETSTEKNIKER

Ansvarsområden
Som drifttekniker/fastighetstekniker är man husansvarig och Nordic PM:s representant på plats i fastigheterna, som man ansvarar för att sköta som om de vore ens egna. Man ansvarar för att utföra det dagliga arbetet med tillsyn, skötsel, felavhjälpande och planerat underhåll samt det praktiska SBA-arbetet. Man ansvarar även för att skapa och upprätthålla en personlig kontakt med hyresgästerna och att lösa felanmälningar.

Arbetsuppgifter
• Avtalsrondering enligt driftplan.
• SBA-rondering med tillhörande åtgärder.
• Sprinkler- och brandlarmsansvarig – utföra veckokontroll av sprinkler samt månadsprov av sprinkler och brandlarm, medverka vid årsprov av sprinkler och brandlarm.
• Tillsynsansvar för UE och SE enligt driftplan.
• Tillsynsansvar för tillfälligt anlitad UE.
• Tillsyn, skötsel och underhåll av värme, kyl- undercentraler, fläktrum, övriga tekniska och allmänna utrymmen, inom ramen för tjänstens tekniska kompetens.
• Vid behov bistå med underhåll av tekniska installationer som ligger utanför tjänstens tekniska kompetens.
• Rapportera synpunkter från hyresgäster till rätt person eller närmaste chef.
• Ta emot felanmälningar, åtgärda och återkoppla till hyresgäst.
• Vidta åtgärder vid akuta situationer och servicearbeten så att driftstörningar och skadeverkan minimeras för hyresgäster och fastighetsägare.
• Föreslå drifteffektiviseringar samt vid behov medverka vid genomförande.
• Vid behov medverka vid upprättandet av budgetunderlag.
• Vid behov, bistå vid projektarbeten.
• Mediaavläsningar, registrera i mediauppföljningsprogram, kontrollera avläsningen vid avvikelser samt rapportera till driftledaren.
• Se till att tomma lokaler hanteras ekonomiskt, t.ex. värme och belysning.
• Se till att tomma lokaler hålls i visningsbart skick, t.ex. avlopp, belysning, städning.
• I mån av tid bistå vid visningar av fastigheter och tomma lokaler.

Utöver ovanstående, kan det tillkomma förändringar i ansvarsområden och arbetsuppgifter som är närliggande tjänstens kompetensområde.

Kunskapskrav
Gymnasieteknisk utbildning eller motsvarande utbildning inom Driftteknik.
Minst tre års arbetserfarenhet inom driftteknik.
Viss datorvana.
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Körkort.
Teknisk kompetens per drifttjänst.

Meriterande kompetens
Erfarenhet av orderhanteringsprogram.
Erfarenhet av mediauppföljningsprogram.

Personlig kompetens
Att du har engagerad personlighet med utpräglad servicekänsla, är bra på att kommunicera och att samarbeta med både hyresgäster, kunder och kollegor.

Ansökan
Om du tycker att tjänsten låter intressant är du välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Vi kommer att intervjua fortlöpande. Mana HR konsult hjälper oss med denna rekrytering. Vid frågor är ni välkomna att ringa eller mejla Madeleine Eckerwall, jobb@manahr.se, telefon: 070-9656570

 

Välkommen att kontakta mig för mer information

Bild på Madeleine Eckerwall

Madeleine Eckerwall

Tel: 070-9656570

E-post