Drifttekniker/Fastighetstekniker

Ansvarsområden
Som drifttekniker/fastighetstekniker är man husansvarig och Nordic PM:s representant på plats i fastigheterna, som man ansvarar för att sköta som om de vore ens egna. Man ansvarar för att utföra det dagliga arbetet med tillsyn, skötsel, felavhjälpande och planerat underhåll samt det praktiska SBA-arbetet. Man ansvarar även för att skapa och upprätthålla en personlig kontakt med hyresgästerna och att lösa felanmälningar.

Arbetsuppgifter
• Avtalsrondering enligt driftplan.
• SBA-rondering med tillhörande åtgärder.
• Sprinkler- och brandlarmsansvarig – utföra veckokontroll av sprinkler samt månadsprov av sprinkler och brandlarm, medverka vid årsprov av sprinkler och brandlarm.
• Tillsynsansvar för UE och SE enligt driftplan.
• Tillsynsansvar för tillfälligt anlitad UE.
• Tillsyn, skötsel och underhåll av värme, kyl- undercentraler, fläktrum, övriga tekniska och allmänna utrymmen, inom ramen för tjänstens tekniska kompetens.
• Vid behov bistå med underhåll av tekniska installationer som ligger utanför tjänstens tekniska kompetens.
• Rapportera synpunkter från hyresgäster till rätt person eller närmaste chef.
• Ta emot felanmälningar, åtgärda och återkoppla till hyresgäst.
• Vidta åtgärder vid akuta situationer och servicearbeten så att driftstörningar och skadeverkan minimeras för hyresgäster och fastighetsägare.
• Föreslå drifteffektiviseringar samt vid behov medverka vid genomförande.
• Vid behov medverka vid upprättandet av budgetunderlag.
• Vid behov, bistå vid projektarbeten.
• Mediaavläsningar, registrera i mediauppföljningsprogram, kontrollera avläsningen vid avvikelser samt rapportera till driftledaren.
• Se till att tomma lokaler hanteras ekonomiskt, t.ex. värme och belysning.
• Se till att tomma lokaler hålls i visningsbart skick, t.ex. avlopp, belysning, städning.
• I mån av tid bistå vid visningar av fastigheter och tomma lokaler.

Utöver ovanstående, kan det tillkomma förändringar i ansvarsområden och arbetsuppgifter som är närliggande tjänstens kompetensområde.

Kunskapskrav
Gymnasieteknisk utbildning eller motsvarande utbildning inom Driftteknik.
Minst tre års arbetserfarenhet inom driftteknik.
Viss datorvana.
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Körkort.
Teknisk kompetens per drifttjänst.

Meriterande kompetens
Erfarenhet av orderhanteringsprogram.
Erfarenhet av mediauppföljningsprogram.

Personlig kompetens
Att du har engagerad personlighet med utpräglad servicekänsla, är bra på att kommunicera och att samarbeta med både hyresgäster, kunder och kollegor.

Ansökan
Om du tycker att tjänsten låter intressant är du välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Vi kommer att intervjua fortlöpande. Mana HR konsult hjälper oss med denna rekrytering. Vid frågor är ni välkomna att ringa eller mejla Madeleine Eckerwall, jobb@manahr.se, telefon: 070-9656570

Välkommen att kontakta mig för mer information

Bild på Madeleine Eckerwall

Madeleine Eckerwall

Tel: 070-9656570

E-post