Fastighetsförvaltare

Ansvarsområden
Fastighetsförvaltaren har det övergripande ansvaret för den förvaltade fastighetens intäkter och kostnader. Fastighetsförvaltaren ska planera, leda, samordna och kvalitetssäkra arbetet. Fastighetsförvaltaren ansvarar för inhämtning av all dokumentation för analys i samband med tillträdet av en ny fastighet. Fastighetsförvaltaren ansvarar även för att ta fram och följa affärsplaner och rutiner.

Förvaltaren är alltid sammankallande till kontinuerliga förvaltningsmöten där hela arbetsgruppen deltar.

Fastighetsförvaltaren har regelbunden kontakt med hyresgästerna och har ansvaret i förhandlingar kring hyresavtal och övriga fastighetsrelaterade frågor. Fastighetsförvaltaren har således det övergripande ekonomiska ansvaret och rapporterar regelbundet uppåt i organisationen.

Arbetsuppgifter

Organisationsansvar
• Styrning/organisering av den dagliga fastighetsförvaltningen, såsom tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll samt den tekniska förvaltningen och administrationen.
• Uppföljning och kvalitetssäkring av arbetet i gruppen och leverans av tjänsten.
• Sammankallande till förvaltningsmöten, minst en gång per månad, med hela arbetsgruppen.

Ekonomi
• Helhetsansvar för fastighetens intäkter och kostnader inkl. ett resultatansvar.
• Framtagande av affärsplaner för respektive fastighet, som godkänns av förvaltningschef och uppdragsgivare.
• Rapportering till förvaltningschef, uppdragsansvarig och uppdragsgivare. Framtagande av exempelvis förvaltarrapport/verksamhetsrapport/kvartalsrapport/affärsplaner.
• Huvudansvarig för prognos- och budgetarbete inkl. underhållsplaner.
• Driftnettoanalyser av verkliga utfall.
• Framtagande av förbättringsåtgärder för utveckling av fastigheterna.
• Hantering av fakturahanteringssystem och ekonomisystem, samt attestering av fakturor.

Uthyrning och förhandling
• Framtagande av strategier för att höja fastighetens intäkter i enlighet med affärsplan.
• Uthyrning till befintliga och nya hyresgäster, inkl. visning, offerering, avtalsförhandling, avtalsskrivning.
• Tillse och ansvara för att hyresavtal sägs upp i tid, enligt överenskommelse med förvaltningschef och uppdragsgivare.
• Omförhandling av befintliga hyreskontrakt, inkl. framtagande av uppsägning, förhandling, avtalsskrivning.
• Hyresgästkontakt.

Projektledning
• Projektleda mindre projekt upp till 1 000 000 kr, eller enligt överenskommelse med uppdragsgivare inkl. framtagande av offerter och projektanmälan, kontakt med arkitekter och entreprenörer, sammankallande till byggmöten och ansvara för projektets ekonomi och resultat. Sammankallande till slutbesiktning och inflyttningsmöte.

Personliga egenskaper
• Att vara proaktiv, ta egna initiativ och känna ansvar mot kund och hyresgäster.
• Att vara uppmärksam och lyhörd på de synpunkter och behov som kommer från hyresgäster, kunder och medarbetare.
• Att vara serviceinriktad, social och trevlig. I alla lägen prioritera återkoppling, tillgänglighet, snabbhet och tydlighet mot kunder och medarbetare.

Ansvar gentemot Nordic PM och medarbetare
• Att representera och agera ansvarfullt enligt företagets värdegrunder.
• Att vara uppmärksam på och vidareförmedla de synpunkter och behov som kommer från hyresgäster, medarbetare m.fl. till rätt person i organisationen alt. närmaste chef.
• Kommunicera, förstå och efterleva företagets policyer och arbetsmetoder, samt vidareförmedla detta till tilldelad personal.

Krav:
Formell utbildning till Fastighetsförvaltare, samt några års arbetslivserfarenhet i rollen.

Din arbetsbeskrivning är under ständig förändring Företagets verksamhet och du själv förändras ständigt, och under din tid i företaget kommer ditt arbetsinnehåll med största sannolikhet att successivt förändras. Innehållet kommer därmed bli ett annat än vad som tagits upp i denna arbetsbeskrivning, som en följd av att din ledning finner andra områden där din kompetens bättre kan tillvaratas och utvecklas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske fortlöpande. Mana HR konsult hjälper oss med denna rekrytering. Vid frågor är ni välkomna att ringa eller mejla Madeleine Eckerwall: jobb@manahr.se, tel: 070-9656570.

 

Välkommen att kontakta mig för mer information

Bild på Madeleine Eckerwall

Madeleine Eckerwall

Tel: 070-9656570

E-post