Fastighetsförvaltning

Vi är ett fullserviceföretag som erbjuder våra fastighetsägande kunder alla tjänster inom fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning. Tack vare lång erfarenhet ur ett fastighetsägarperspektiv vet vi på Nordic PM vad som krävs för att allt skall fungera. Från marknadsmässiga hyror och god ekonomisk kontroll över fastighetsbeståndet, till väl fungerande verksamhetsanpassade lokaler och nöjda hyresgäster.

Genom vår filosofi att alltid vara närvarande i förvaltningsarbetet hålls dialogen med hyresgästerna levande. Därmed fångar vi upp förändringar och nya behov i ett tidigt skede. Vi tror att vägen till framgång går via personlig förvaltning, närvaro och snabbt arbete på plats. Det är då vi skapar konkreta resultat och mervärden för våra uppdragsgivare, och det är därför vi har valt ”Always on Site” som motto.

  • Vi förvaltar varje fastighet som om den vore vår egen
  • Vi arbetar koncentrerat och målinriktat med varje uppdrag
  • Vi arbetar aktivt med att öka fastigheternas driftnetto
  • Vårt fokus ligger alltid på resultat och hög avkastning

Vårt förvaltningsarbete syftar till att förbättra fastigheternas driftnetto och kassaflöde, samtidigt som servicen till hyresgästerna alltid är i fokus. Vi har god kontroll över fastighetsbeståndet och vår organisation skräddarsys för varje enskilt uppdrag, för ett så effektivt och proaktivt arbete som möjligt.

Vi levererar hög och prisvärd kvalitet. Kontakta oss gärna för närmare information om hur vi på Nordic PM arbetar med fastighetsförvaltning och vad vi skulle kunna göra för er.

Välkommen att kontakta mig för mer information

Bild på Jeanette Öhrn

Jeanette Öhrn

Huvudansvarig Fastighetsförvaltning

Tel: 070-3908868

E-post