Fastighetstransaktioner & Analys

Nordic PM hjälper fastighetsägare med transaktioner av såväl bebyggda och obebyggda fastigheter som tomträttsfastigheter, samt hela fastighetsportföljer. Vi kan ansvara för hela transaktionsprocessen, från sökning efter lämpliga fastigheter och marknadsanalys, via upprättande av prospekt och marknadsföring, till koordinering mellan köpare och säljare för avslut av affären.

Vår målsättning är att vara proaktiva och ge våra kunder nya uppslag till möjliga transaktioner. För våra kunders räkning söker vi bland annat efter lager- och logistikfastigheter till salu, främst i Stockholms- och Mälarregionen.

Vi har betydande erfarenhet av fastighetsmarknaden och med lyhördhet och engagemang erbjuder vi våra uppdragsgivare kreativa och värdeskapande lösningar för att ta tillvara potentialen för varje fastighet. Genom vår kunskap om det lokala marknadsläget ser vi till att det blir en optimal investering för köparen.

 

  • Försäljning och förvärv av fastigheter och bolag
  • Strategisk rådgivning
  • Aktiv sökning av fastigheter till försäljning
  • Informationsinsamling och sammanställning av material
  • Genomförande av försäljningsprocesser
  • Transaktionsstöd och due diligence

Fastigheters värdeutveckling är i högsta grad beroende av möjligheten att tillvarata förädlingspotentialen, och genom att förändra utnyttjandegrad och användningsområde medverkar vi till att uppnå bättre avkastning på investerat kapital.

Kontakta oss gärna för närmare information om hur vi på Nordic PM arbetar med transaktioner & fastighetsanalys och vad vi kan göra för er.

Välkommen att kontakta mig för mer information

Bild på Johan Thermaenius

Johan Thermaenius

Huvudansvarig Fastighetstransaktioner & Analys

Tel: 073-3871814

E-post