Lokaluthyrning

I uthyrningsuppdragen kan vi på Nordic PM agera som fastighetsägarens representant genom hela uthyrningsprocessen, från marknadsföring, visning och offerering, till avtalsförhandling och kontraktsskrivning.

Våra avtal med uppdragsgivarna präglas av flexibilitet och affärsmodellen anpassas för varje uppdrag. Vi kan erbjuda såväl ett heltäckande uthyrningsansvar, som enstaka punktinsatser för att stötta en uppdragsgivares befintliga uthyrningsorganisation.

Vår långa erfarenhet av lokaluthyrning och fastighetsförvaltning innebär att vi ofta har upparbetade kontakter som bidrar till att finna hyresgäster till de vakanta lokalerna. Vi vet att vägen till framgång går via personlig kontakt och snabbt arbete på plats.

Vi prioriterar alltid affärsmässighet och effektivitet när vi bedömer vilka marknadsföringsaktiviteter som behöver sättas in för att så snabbt som möjligt hitta rätt hyresgäster till rätt hyresnivå för våra uppdragsgivare.

Kontakta oss gärna för närmare information om hur vi på Nordic PM arbetar med lokaluthyrning och vad vi skulle kunna göra för er.

Välkommen att kontakta mig för mer information

Bild på Ulrica Sjölund

Ulrica Sjölund

Huvudansvarig Lokaluthyrning

Tel: 070-6568014

E-post