Restaurangutveckling

KOMPETENT EXPERTIS FÖR FASTIGHETSÄGARE MED KAFÉ- OCH RESTAURANGHYRESGÄSTER

Vi på Nordic PM har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och lokaluthyrning ur fastighetsägarperspektiv, i unik kombination med över 20 års branschvana från planering, uppstart och drift av kaféer och restauranger.

Genom vår breda kompetens kan vi erbjuda fastighetsägare kvalificerad rådgivning vid såväl hyres- och avtalsförhandlingar som vid förädling och konceptutveckling av restaurangverksamheter och lokaler.

 

AVTALS- OCH HYRESFÖRHANDLING

För fastighetsägare kan det ibland vara problematiskt att utforma optimala hyresavtal och förhandla fram marknadsmässiga hyror för sina restauranglokaler. Det kan t.ex. röra sig om tids- eller kunskapsbrist, avsaknad av erfarenhet från denna typ av förhandlingar, eller att samtalen upplevs som obekväma.

Vi på Nordic PM har långvariga och djupgående erfarenheter från både fastighets- och restaurangägarperspektiv och kan därför erbjuda unik kompetens som stöd till fastighetsägare i deras relationer med kafé- och restauranghyresgäster. I uppdragen blir vi en smidig och effektiv länk, som förenklar hyresförhandlingarna och säkerställer att villkoren i hyresavtalen är anpassade för verksamheten.

Vi vet värdet av en väl fungerande kommunikation för att uppnå ett lyckat samarbete. Vi ser tyvärr ofta hur bilden av ett hyresförhållande i väsentliga delar kan skilja sig åt mellan parterna på grund av missförstånd. Detta motverkar vi och skapar istället grunden för goda affärsrelationer genom vår förståelse för båda parters behov och vår förmåga att ”tala samma språk”.

 

UTVECKLING OCH FÖRÄDLING AV VERKSAMHETER OCH LOKALER

Då vi på Nordic PM har medarbetare med över 20 års erfarenhet som restauratörer har vi mycket goda förutsättningar för att genomföra konceptualiserings- och förädlingsprocesser för såväl restaurangverksamheter som lokalerna de bedrivs i.

Vi kan analysera restaurangers befintliga eller tilltänkta koncept, menyer, matkvalitet, service, inredning och miljö, m.m. Utvärderingen kan även utökas till att omfatta effektivitet och lönsamhet, med behovs- och marknadsanalyser för att identifiera relevanta och påverkbara faktorer för bl.a. lokaloptimering, omsättnings- och vinstökning.

Vi tar sedan fram förslag till förädling av såväl stort som smått, från inriktning och koncept till allmänt trivselhöjande åtgärder i ett åtgärdspaket med en plan för hur uppställda mål för bl.a. lönsamhet ska uppnås. Allt för att skapa optimala förutsättningar för både fastighetsägare och restauratör att göra goda affärer.

Välkommen att kontakta oss för närmare information om hur vi på Nordic PM arbetar med restaurangutveckling och vad vi skulle kunna göra för er.

Välkommen att kontakta mig för mer information

Bild på Sarhadon Issa

Sarhadon Issa

Restaurangutveckling

Tel: 076-1188745

E-post