Evakuering av 114 hyresgäster i Upplands Väsby

I samband med rivningar inför nybyggnation av bostäder och gymnasieskola i området Messingen i Upplands Väsby bistod vi vår uppdragsgivare PEAB med evakuering av 114 hyresgäster.

Uppdraget, som genomfördes framgångsrikt under en snäv tidsram på fem månader, innebar kontraktsförhandlingar för upphörande av hyresavtal och avflyttning, ersättningar för flyttkostnader samt hjälp med att finna nya lokaler för hyresgästernas verksamhet.

Vår arbetsinsats var uppskattad av de inblandade parterna och sågs som en starkt bidragande orsak till skapandet av en bra stämning och goda relationer mellan hyresgäster och fastighetsägare.