Förbättring av driftnettot för fastigheterna i Globen City

Sedan Nordic PM 2008 fick ansvaret för förvaltningen av de kommersiella fastigheterna i Globen City har vi jobbat metodiskt och målmedvetet med driftoptimering i syfte att sänka energiförbrukningen.

Via åtgärder som exempelvis byte till rörelsedetektorer och värmeväxlare samt aktivt arbete med temperaturer, översyn av drifttider och injusteringar har elförbrukningen sänkts med drygt 39% och kylförbrukningen med 15%.