Lyft av två köpcentrum i Västerås

I centrala Västerås fick Nordic PM, i maj 2011, ansvaret för de två citygalleriorna Punkt och Gallerian, med uppdrag att förvalta och utveckla fastigheterna samt hyra ut vakanta lokaler inom främst retailsegmentet.

Arbetena med det eftersatta underhållet tog omgående fart, via uppfräschningsprojektet ”light refurbishment”, vilket gett mycket positiv respons från de befintliga hyresgästerna. Via upparbetade kontakter har även ett antal nya hyresgäster tillkommit. Redan i januari 2012 hade vakansgraden sänkts till 2,4% i Punkt, till stora delar tack vare en nyuthyrning av 3 200 kvm till leklandet Lek & Bus.