Ökat fastighetsvärde i Skarpnäck

När Hemfosa förvärvade fastigheten Hangaren i Skaprnäck fick Nordic PM förvaltnings- och uthyrningsansvaret. När fastigheten såldes, två år senare, hade Nordic PM sänkt driftkostnaderna med 12,5%.

Under förvaltningsperioden ökade dessutom hyresintäkterna med 7,5 % som ett resultat av genomförda nyuthyrningar och omförhandlingar.