Snabb hjälp till Fastighetsägarna Stockholm

Nordic PM fick, under våren 2010, förtroendet att sköta uthyrningen av de vakanta kontorslokalerna i Fastighetsägarna Stockholms fastighet Kv. Skutan 37 på Alströmergatan i Stockholm.

Det exklusiva uthyrningsuppdraget av vår branschorganisations egna lokaler genomfördes på väldigt kort tid. Från att vi fick uppdraget att hyra ut de lediga kontorsytorna till att ett avtal tecknats med en ny hyresgäst hann det bara gå någon månad.