Uthyrning av 5 000 kvm i centrala Uppsala

Under början av 2012 hyrde Nordic PM ut drygt 5 000 kvm kontorslokaler till Arbetsförmedlingen på Strandbodgatan i centrala Uppsala åt fastighetsägaren Hemfosa Uppsala AB. Uthyrningen möjliggjordes tack vare de goda relationer som Nordic PM skapat med Arbetsförmedlingen under vårt arbete med etablering av lokaler för dem i en av Hemfosas fastigheter i Södertälje.

Hyresgästanpassningarna i Uppsala utförs under ledning av Nordic PM och tar endast tre månader i anspråk. Tack vare de korta ledtiderna kommer fastigheten inte att tappa i tempo, utan förbli levande och behålla en bra mix av hyresgäster.